Arbetsfördelning

Så här används ordet Arbetsfördelning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 1979:1 Dags för anmälan till 1980 års nordiska tjänstemannautbyte , 1980:1 Trygghetsnämndens kansli inordnat i SAMN , 1980:2 Vissa frågor om arbetsfördelning mellan SAMN , SIPU och Statshälsan vad avser åtgärder för arbetshandikappade , 1980:3 Dags att ansöka om nordisk utbytestjänstgöring 1981 , 1980:4 SAMN informerar om handläggning av ärenden rörande arbetshandikappade i statligt reglerad anställning , 1980:5 Nu fördelar SAMN pengarna från jämställdhetsanslaget , 1981:1 Dags att ansöka om nordisk utbytestjänstgöring 1982 , 1981:2 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget , 1982:1 Nordisk utbytestjänstgöring , 1982:2 Information om vissa förändringar avseende skyldighet att anmäla ledig statlig tjänst m . m . , 1982:3 Nytt anslag för arbetshandikappfrågor , 1982:4 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget , 1982:5 Anställning med lönebidrag hos staten , 1983:1 Nordisk utbytestjänstgöring , 1983:2 Samverkan mellan statliga myndigheter och försäkringskassor i frågor som rör sjukfrånvaro m . m . , 1983:3 Nyanställning av äldre och arbetshandikappade inom statsförvaltningen , 1983:4 Anpassningsgrupper inom statsförvaltningen , 1983:5 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget , 1984:1 Så här används den s. k. handikappmiljonen , 1984:2 Nordisk utbytestjänstgöring 1985 , 1984:3 Praktikplatser och platser för praktisk arbetslivsorientering och yrkesorientering , 1984:4 Statens personskadeförsäkring .
  • 40 § I ett ärende som avses i 39 § uppgår ansökningsavgiften till ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten enligt förordning ( EG ) nr 1107 / 2009 , dock högst 1 . till 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation , om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne , 2 . till 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation , om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1 , 3 . till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation , om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism , och 4 . till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation , om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3 .
  • 46 § I ett ärende som avses i 45 § uppgår ansökningsavgiften till ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten , dock högst 1 . till 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation , om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne , 2 . till 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation , om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1 , 3 . till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation , om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism , och 4 . till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation , om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3 .


Ordanalys

  • Arbetsfördelning med betydelsen arbete med innebörden verksamhet, jobb. Arbetsfördelning tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbete är t.ex Arbetet, Arbeten, Arbetena.

Obestämd form Arbeten
Bestämd form Arbetet
Bestämd form, pluralArbetena

Arbetsfördelning består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.