Arbetsföra

Så här används ordet Arbetsföra i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I ett föredrag vid ett senare tillfälle ställde hr Domö mot det av socialdemokraterna som slagord använda uttrycket » full sysselsättning » det mera nyanserade kravet : åt hela vårt arbetsföra folk produktivt arbete .
  • Sysselsättningen inom byggnadsverksamheten minskades exempelvis i betydande omfattning , samtidigt som ju året medförde ett tillskott i de arbetsföra åldrarna av den manliga befolkningen .
  • En av årets sista dagar konstaterades från finskt håll , att 35 000 evakuerade från Nord- Finland komme att stanna i Sverige till våren , medan 1 500 arbetsföra män , inklusive ett antal renskötare , redan återvänt , och under vintern beräknades ytterligare 1 000 skogsarbetare och 1 000 andra arbetsföra män komma att återvända .


Ordanalys

  • Arbetsföra med betydelsen arbets|för med innebörden arbetsduglig. Arbetsföra tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på arbets|för är t.ex Arbetsfört, Arbetsföra.

Arbetsföra består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.