Arbetsanvisning

Så här används ordet Arbetsanvisning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I detta läge förklarade arbetslöshetskommissionen , att hinder icke mötte för arbetsanvisning .
  • De socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig , och ärendet drogs inför k. m:t , som anbefallde ny utredning av lönerna och tillika förordnade , att verkställigheten av kommissionens beslut om arbetsanvisning skulle anstå .
  • Vidare förklarade utskottet , att regeringen icke bort anbefalla uppskov med arbetslöshetskommissionens beslut om arbetsanvisning , vilket tvärtom bort stå fast , oberoende av den fortsatta utredningen .


Ordanalys

Arbetsanvisning består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.