Arbetarparti

Så här används ordet Arbetarparti i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Dess efterträdare , det nybildade » Finlands arbetarparti » , hade i något beslöjad form fortsatt denna verksamhet , och sedan tillräckliga bevis härför samlats och partiets nära relationer till det ryska spionageväsendet blivit uppenbara , skred regeringen den 3 augusti till partiets upplösande och indrog samtidigt samtliga kommunistiska tidningar i landet , varjämte partiets ledare arresterades och ställdes under åtal .
  • Hade Norges arbetarparti haft samma prägel som de socialdemokratiska partierna i Sverige och Danmark , så hade kabinettet Mowinckels dagar säkerligen varit räknade .
  • Även här uppgick de socialdemokratiska och kommunistiska partierna i ett kom- munistdominerat arbetarparti .


Ordanalys

  • Arbetarparti med betydelsen arbetare med innebörden person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare. Arbetarparti tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetare är t.ex Arbetaren, Arbetare, Arbetarna.
  • Arbetarparti med betydelsen parti med innebörden politisk sammanslutning. Arbetarparti tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på parti är t.ex Partiet, Partier.

Obestämd form Arbetare
Bestämd form Arbetaren
Bestämd form, pluralArbetarna

Arbetarparti består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.