Arbetarmusik

Så här används ordet Arbetarmusik i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det kan gälla t.ex. strejk- eller kampsånger . " , vidare arbetarmusik - begreppet innefattar arbetarrörelsens musik och definieras som " den musik som utgått från arbetarnas led och som handlar om arbetarnas villkor och problem i allmänhet .
  • Intresset för en arbetarmusik handlar om att i ett makroperspektiv - i samhället som helhet på nationell nivå - är inte musik något som enbart utspelar sig inom klasser och delkulturer som ett ackompanjerande av det tänkta ideala livsmönstret .
  • Jag vill här speciellt uppmärksamma den del av arbetarnas musik som inte kan karaktäriseras som arbetarmusik ; kan den trots frånvaron av uttalad klasståndpunkt ändå kopplas samman med arbetarklassen , dvs . finns det för arbetarklassen specifika förhållanden som formerar arbetarnas musiksmak ?


Ordanalys

Arbetarmusik består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.