Arbetarklassens

Så här används ordet Arbetarklassens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid landsmötet strökos de tre betydelsefulla orden » och därmed folkmajoriteten » och partiets mål fick följande formulering : » Partiet , vilket bygger på marxismen och på under strid i andra länder vunna erfarenheter och som aktivt kämpar för den sociala revolutionen , skall eftersträva att i den övergångsperiod , då den avgörande maktkampen råder , använda hela arbetarklassens organiserade makt för att nedbryta borgarklassens motstånd och möjliggöra uppbyggandet av ett socialistiskt samhälle » .
  • Herr Quislings ärende var följande : Han önskade framhålla det oförsvarliga i att arbetarpartiet icke hade ett värn , som kunde försvara partiets och arbetarklassens intressen .
  • Man kan invända att frihet är mindre viktigt än arbetarklassens jämlikhet , trygghet och välfärd .


Ordanalys

  • Arbetarklassens med betydelsen arbetare med innebörden person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare. Arbetarklassens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på arbetare är t.ex Arbetaren, Arbetare, Arbetarna.

Obestämd form Arbetare
Bestämd form Arbetaren
Bestämd form, pluralArbetarna

Arbetarklassens består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.