Arbetarhåll

Så här används ordet Arbetarhåll i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den ökning av levnadskostnaderna och därmed sänkning av exportindustriarbetarnas reallöner , som lönestegringarna inom hemmaindustrierna åstadkommit , medförde på hösten uppsägning från arbetarhåll av avtalen inom nästan alla de industrier , som arbeta för export eller på hemmamarknaden ha att kämpa med utländsk konkurrens .
  • Under sådana förhållanden ansågs det såväl på arbetsgivar- som arbetarhåll otänkbart att fastlåsa det kommande årets arbetslöner i nya avtal .
  • Under stortingsdebatten hotade man från arbetarhåll med att alla medlingsförslag skulle förkastas som protest mot lagen , om denna antoges .


Ordanalys

Arbetarhåll består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.