Arbetargrupp

Så här används ordet Arbetargrupp i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Till denna arbetargrupp hörde även spårvägspersonalen i Stockholm , vilken i sitt nya avtal , som undertecknades själva nyårsaftonen , också lyckades genomdriva avsevärda löneförhöjningar .
  • Vid denna verkstad , som sysselsätter halvtannat hundratal arbetare , bjöd verkstadsledningen en arbetargrupp ett ackordspris , som ansågs vara för lågt .
  • Nya förhandlingar upptogos visserligen , men om dessa i fortsättningen skulle föranleda komplikationer , så vore det icke första gången denna relativt fåtaliga arbetargrupp förskaffade sig herostratisk ryktbarhet .


Ordanalys

Arbetargrupp består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.