Arbetarbostäder

Så här används ordet Arbetarbostäder i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Stora verkstäder och fabriker lågo under bergväggarna , över dalbottnen utbredde sig arbetarbostäder , omgivna av trädgårdstäppor , och mitt i dalen lågo skolhusen .
  • Örnen rörde vingarna en smula , och genast sågo de ett nytt stort sågverk , som var ungefär likt det förra , men såghus , brädgård , lastkaj och arbetarbostäder .
  • Runt omkring lågo stora stenhögar , en ångmaskin flåsade i ett skjul , kvinnor och barn sutto i en ring på marken och sorterade stenar , på en smal hästbana rullade några vagnar , lastade med gråa stenstycken , och i skogsbrynet lågo små arbetarbostäder .


Ordanalys

Arbetarbostäder består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.