Arabeskartat

Så här används ordet Arabeskartat i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • " Eva " visade diktaren Bergmans bästa kvaliteter i en arabeskartat nyckfull men av fin känsla och äkta poesi genomlyst , samtidigt starkt dramatisk berättelse om en ynglings väg till befrielse ur barndomens komplex .
  • Boken om honom och hans motpol uruguayanskan Lucía , La Maga , är till stora delar ett arabeskartat parlando kring allvarligheter och skämtsamma materier och med obsceniteter , farsinslag , vitsar och skrönor .


Ordanalys

Arabeskartat består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.