Approximativa

Så här används ordet Approximativa i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För avlägsna stjärnor med tillräckligt hög hastighet kunna de » fristående » linjerna , vilkas intensitet är proportionell mot avståndet från jorden , användas såsom ett mått på distansen , varigenom en ny metod erhållits för approximativa avståndsmätningar i rymden .
  • Det från början beräknade antalet programtimmar från de statliga stationerna , som var 1,200 uppgick nämligen i verkligheten till ( approximativa siffror ) för Stockholm 1,640 timmar , Göteborg 1,590 timmar ( däraf lokalprogram 29 proc .
  • Ibland ger den undervisande personen snabba och kryptiska svar , som dock kan användas som approximativa handgrepp och instruktioner som leder vidare .


Ordanalys

Approximativa består av tretton bokstäver, varav sex vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.