Användning

Så här används ordet Användning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Efter kriget tänker jag hur som helst ge ut en bok som heter GÄRDSHUSET , om det lyckas återstår att se , men där kan dagboken komma till användning .
  • Jag är alltså någon sorts medel att hålla sig vaken med , man kan ju aldrig veta hur man kommer till användning !
  • För sådana hade vi vildgäss ingen användning , och vi lämnade dem , där de var .


Ordanalys

  • Användning med betydelsen användning med innebörden bruk, nytta. Användning tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på användning är t.ex Användningen, Användningar.
  • Användning med betydelsen återanvänder med innebörden använda (förbrukningsmaterial) på nytt. Användning tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återanvänder är t.ex återanvände, återanvänt, återanvänd, återanvända.

Obestämd form Användningar
Bestämd form Användningen
Bestämd form, plural

Användning består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.