Användbart

Så här används ordet Användbart i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Pojken fick gå tämligen långt , innan han fann något användbart , och han såg dig oroligt omkring , för han tyckte rakt inte om sig i skogen .
  • Det är ett medel lika användbart för den praktiserande läkaren ute på landsbygden som för sjukhusläkaren .
  • Dels saknades ett användbart danskt quislingparti , dels funnos tydligen i den lokala tyska ledningen fortfarande krafter som icke ansågo ytterlighetspolitiken gagnelig .


Ordanalys

  • Användbart med betydelsen användbar med innebörden som kan användas; nyttig, praktisk. Användbart tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på användbar är t.ex Användbart, Användbara.

Användbart består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.