Användandet

Så här används ordet Användandet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Från Amerika rapporterades om framgångsrika försök med ett tillsatsmedel till bensin ( blytetraetyl ) , vilket skulle möjliggöra användandet av en högre kompression i motorn , varmed följer en lägre bensinförbrukning .
  • Vad som gör användandet av ett dylikt medel så invecklat är , att ett massavdöende av tuberkelbaciller inom den tuberkulösa organismen innebär en översvämning av densamma med de dittills i bakterierna inneslutna gifterna .
  • Metoden måste därför kombineras med användandet av specifika motgifter mot de frigjorda tuberkeltoxinerna .


Ordanalys

Användandet består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.