Antropologi

Så här används ordet Antropologi i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sålunda överlämnade Svenska sällskapet för antropologi och geografi en stor festskrift , innehållande vetenskapliga bidrag från 50 kamrater , lärjungar och vänner till Sven Hedin i in- och utlandet .
  • G . Hansen publicerade sina grundläggande undersökningar om de grönländska eskimåernas antropologi .
  • Det var ett synnerligen omfattande material , som övertogs av Svenska sällskapet för antropologi och geografi och överlämnades till en kommitté , be- stående av professor N . Lithberg , överintendenten A . Lagrelius , professor J .


Ordanalys

  • Antropologi med betydelsen antropologi med innebörden läran om människans natur (som gruppvarelse). Antropologi tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på antropologi är t.ex Antropologien.

Obestämd form
Bestämd form Antropologien
Bestämd form, plural

Antropologi består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.