Antinaturalistisk

Så här används ordet Antinaturalistisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ehuru inom sig mycket heterogen präglades denna sammanslutning av en viss stilisering och antinaturalistisk inriktning .
  • Husserls ­fenomenologi är just antinaturalistisk ( idealistisk ) , eftersom han menar att vårt sätt att vara medvetna om världen inte kan förstås i termer av psykologi eller biologi .
  • Kollektiva arbetsprocesser , teater som politik och en antinaturalistisk estetik är några av grundprinciperna .


Ordanalys

Antinaturalistisk består av 17 bokstäver, varav sju vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26638 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26638 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.