Antikvitetsakademien

Så här används ordet Antikvitetsakademien i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han var även hedersledamot av Biologisk Selskab , av Anatomische Gesellschaft och av Vitterhets- , historie- och antikvitetsakademien sedan 1924 , ordförande i Medicinska föreningen i Lund sedan dess stiftande 1894 till 1915 och därefter dess hedersordförande m . m .
  • Den allt annat överskuggande händelse , som ur fornminnesvårdens synpunkt inträffade under år 1930 , var utan tvivel det initiativ , som togs av riksantikvarien samt Vitterhets- , historie- och antikvitetsakademien och de resultat , vilka vunnos i och med instiftandet av Gustav Adolfs-fonden för de svenska kulturminnesmärkenas vård .
  • B . Amundson , rikets biskopar , vilkas talan fördes av ärkebiskop Söderblom , hovkonsistorium , deputerade för universiteten i Uppsala och Lund , Stockholms och Göteborgs högskolor samt Karolinska institutet , Tekniska högskolan , Gymnastiska centralinstitutet , Svenska akademien , Vetenskapsakademien , Vitterhets- , historie- och antikvitetsakademien , Akademien för de fria konsterna , Musikaliska akademien , Lantbruksakademien , Ingenjörsvetenskapsakademien , K. Vetenskapssocieteten i Uppsala , Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg , Humanistiska samfundet i Uppsala , Nobelstiftelsen m . fl .


Ordanalys

Antikvitetsakademien består av 20 bokstäver, varav nio vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.