Antikommunistisk

Så här används ordet Antikommunistisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Man beslöt dock närmast att bilda en över hela landet utbredd antikommunistisk organisation , som fick namnet Suomen Lukko ( Finlands lås ) men som aldrig kom att spela en större roll utan snart ställdes i skuggan av den från Lappo ledda folkrörelsen för att slutligen uppgå i densamma , när även folkrörelsen organiserades föreningsmässigt .
  • Vidare skulle japanska trupper stanna kvar på vissa punkter av det kinesiska territoriet till försvar mot kommunisterna , och Inre Mongoliet skulle organiseras som en antikommunistisk region .
  • och särskilt om en av bröderna ( han hette Jan och var antagligen en underlig fågel , före februari hade han varit chaufför hos en antikommunistisk minister ) .


Ordanalys

Antikommunistisk består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.