Antidemokratiska

Så här används ordet Antidemokratiska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Redan före valet hade emellertid det nya partiets nimbus bleknat , och valdagen vittnade om , att norrmannen icke ville acceptera de främmande , antidemokratiska , lärorna ens under norsk etikett .
  • Under intryck av de samtida händelserna i Tyskland väntade man i vissa kretsar stor framgång för den antidemokratiska folkrörelsen .
  • 7 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet som 1 . förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas , eller 2 . genomför demokrati- och ledarskapsutbildning för personer som är eller kan utvecklas till att bli förebilder på lokal nivå .


Ordanalys

Antidemokratiska består av 16 bokstäver, varav sju vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.