Antibiotikaresistenta

Så här används ordet Antibiotikaresistenta i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • MRSA är en infektion med antibiotikaresistenta stafylokocker som orsakar stort lidande hos patienterna och slukar pengar ur sjukhusens budget .
  • En allvarlig varningssignal är också att antibiotikaresistenta stafylokocker sprids i ökande omfattning på svenska sjukhus och ute i samhället .
  • Forskare i Lund tror sig ha hittat ett effektivt vapen mot antibiotikaresistenta bakterier .


Ordanalys

Antibiotikaresistenta består av 21 bokstäver, varav tio vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.