Ansvarskännande

Så här används ordet Ansvarskännande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett annat uttryck för viljan till samförstånd mellan skilda grupper av ansvarskännande och ansvarsbärande människor var konferensen mellan präster och konstnärer i Stockholm I mars .
  • Han var , hette det i tidningens minnesruna , en god , svensk hedersman , som i sitt ämbete mer än väl fyllde sina plikter och i övrigt som en ansvarskännande medborgare med glädje och arbetslust bar den arbetsbörda , som allmänt förtroende i vårt land ålägger dugliga medborgare vid sidan av deras dagliga gärning .
  • Jag tror icke , att det finnes någon ansvarskännande , redbar medborgare i detta land , som anser det möjligt att utan villkor ge sig åt Ryssland » .


Ordanalys

Ansvarskännande består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.