Ansvarsfulla

Så här används ordet Ansvarsfulla i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • K. A . Fryxell anlitades även för många andra ansvarsfulla offentliga uppdrag .
  • Av K. m:t anlitades han för ett flertal ansvarsfulla uppdrag .
  • Av den redogörelse , som tyska evangeliska kyrkoutskottet avgav till den andra i ordningen av de kyrkodagar , vilka skola hållas vart tredje år enligt författningen för de i ett kyrkoförbund sammanslutna tyska evangeliska kyrkorna , och vilken våren 1927 ägde rum i Königsberg , synes framgå , att denna centrala instans på ett föredömligt sätt handhar sitt ansvarsfulla värv : skol- och andra uppfostringsfrågor , sedlighets- och straffrättsfrågor , skatte- och finansfrågor , ekonomiska frågor , förhållandet till andra religiösa samfund , diasporaverksamheten , stärkandet av bandet mellan kyrkan och folket , utjämnandet av sociala motsatser , det kyrkliga ämbetets rekrytering , själavården i fängelserna , hednamissionen , kult- och statistiska frågor m . m . hade med tysk grundlighet bearbetats av utskottet och dess byrå .


Ordanalys

Ansvarsfulla består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.