Ansträngda

Så här används ordet Ansträngda i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Näringslivets prekära läge medförde , som redan omnämnts , en stark press på valutan samt på de till det yttersta ansträngda statsfinanserna .
 • I februari skärptes sålunda ganska plötsligt beredskapen och talrika inkallelser vidtogos , men längre fram på våren minskades beredskapens omfattning och kunde under återstoden av året hållas på en lägre skala , vilket givetvis var till fördel för de hårt ansträngda statsfinanserna och den alltmer växande brist på arbetskraft , som karakteriserade arbetsmarknadens läge .
 • Men det nya fälttåget utsatte i förening med avspärrningen landets redan förut till bristningsgränsen ansträngda försörjningsmöjligheter för så hårda på frestningar , att jämte Norge intet nordiskt land i modern tid torde ha genomlevat en sådan period av nöd och umbäranden som Finland 1941 .


Ordanalys


  Ansträngda består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.