Anständighet

Så här används ordet Anständighet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vidare böra nämnas Ivan Oljelund : Afrodite går förbi , Harry Blomberg : Det brinner i snön , Hans Botwid : Leken som fortsätter , Tora Nordström-Bonnier : Vanlig anständighet , en Rivieraroman , Frank Heller : Herr Collins alibi , Irja Browallius : Joef gipsmakare , Py Sörman : Då var det lustigt att leva , Astrid Väring : Ett skepp kommer lastat , Gustaf Sandgren : Du bittra bröd , Walter Ljungquist : Släkten står på trappan , James Larsson : Sorgerna dit ej nå , Ingeborg Björklund : Han som sjöng , Birgit Lange : Ringmuren , Alice Lyttkens : Det är inte sant och Dagmar Edqvist : Tre män och Cecilia .
  • Med en liknande tankegång kan man också beteckna Locarnoavtalen som en avslutning , ett försök , som redan följts av betydande framgångar , att äntligen , sex år efter Versaillesfreden , åstadkomma den fredlighet och anständighet i umgänget mellan segrare och besegrade , som eljest brukat följa själva fredsslutet .
  • Han fick visserligen inte snus och dricka , men han fick veta att han bar sig åt på ett sätt som inte överensstämde med herrarnas förfinade begrepp om anständighet och moral .


Ordanalys

  • Anständighet med betydelsen anständig med innebörden (moraliskt) passande, lämplig, korrekt, hederlig. Anständighet tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på anständig är t.ex Anständigt, Anständiga.

Anständighet består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.