Anspänning

Så här används ordet Anspänning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Året 1930 förgick för den svenska idrottsrörelsen normalt och utan den anspänning , som plägar utmärka ett olympiskt tävlingsår eller det närmast föregående .
 • Under tider av anspänning och fara ha de nordiska skalderna sökt sig tillbaka till diktarvet från forntiden .
 • » Situationen fordrar full lojalitet från förbrukarnas sida och en anspänning av alla goda krafter för att vi skola undgå den katastrof en verklig smörjoljebrist skulle medföra . » Att placera arbetskraften där den bäst behövs - det stora arbetsmarknadsproblemet Arbetsmarknaden tilldrog sig ett särskilt intresse på grund av sin anknytning till bränslet och skörden .


Ordanalys


  Anspänning består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.