Anslutningen

Så här används ordet Anslutningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Svenska ägghandelsförbundet hade under 1935 sitt tredje verksamhetsår , varunder anslutningen av producenter fortgick i ungefär samma takt som föregående år och förbundet följaktligen kunde få ännu fastare grepp över äggmarknaden såväl inom landet som för export .
  • Med anslutningen till provisoriets ekonomiska kostnadsram ansåg sig regeringen ha tagit behörig hänsyn till landets ekonomiska bärkraft .
  • Beslut fattades senare om utställningens öppethållande även 1940 , men anslutningen av utställare syntes oviss - Sverige avböjde för sin del officiellt deltagande .


Ordanalys

  • Anslutningen med betydelsen anslutning med innebörden förbindelse. Anslutningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anslutning är t.ex Anslutningen, Anslutningar.
  • Anslutningen med betydelsen kollektiv|anslutning med innebörden anslutning av en fackförening till ett politiskt parti. Anslutningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på kollektiv|anslutning är t.ex Kollektivanslutningen, Kollektivanslutningar.

Obestämd form Anslutningar
Bestämd form Anslutningen
Bestämd form, plural

Anslutningen består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.