Anskaffandet

Så här används ordet Anskaffandet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Själva anskaffandet skulle inte bereda henne några större praktiska problem , men vapen var något som polisen specialiserade sig på att spåra .
  • Medan arbetet på utbyggandet av dessa långlinjer ägde rum , pågick parallelt konstruerandet och anskaffandet av större , mera komfortabla , snabbare och driftsäkrare flygplan .
  • a . med synnerlig skärpa av den under året avlidne generalstabskaptenen G . Sergel , som framhöll , att oberoende av de tyvärr alltför många meningsbrytningarna i försvarsfrågan enighet borde kunna vinnas om , att det snara uppsättande av ett offensivdugligt flygvapen och därvid i första hand anskaffandet av bombflygplan i tillräcklig utsträckning för den närmaste framtiden kunde betecknas såsom Sveriges viktigaste försvarsfråga .


Ordanalys

Anskaffandet består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.