Anskaffande

Så här används ordet Anskaffande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under året beställdes dock endast de två första bombplan , till vilkas anskaffande principiellt medgivande ernåtts redan 1933 men som icke kunde väntas bli levererade ens under år 1936 .
  • även de 250,000 kr. , som ytterligare önskats för anskaffande av ett flygplan , voro snart insamlade .
  • För det fasta kustförsvaret föreslogs anskaffande av järnvägsartilleri i avsikt att skydda viktigare kustorter och kustavsnitt .


Ordanalys

  • Anskaffande med betydelsen anskaffar med innebörden söka få tag i, skaffa (fram). Anskaffande tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på anskaffar är t.ex Anskaffade, Anskaffat, Anskaffa.

Grundform (Verb) att Anskaffa
Nutidanskaffar
DåtidAnskaffade
Supinum har/haft Anskaffat
Imperativ Anskaffa

Anskaffande består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.