Ansökningstidens

Så här används ordet Ansökningstidens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Juli : Vid ansökningstidens utgång den 5 juli ha 20 ledigförklarade tjänster vid det nyinrättade stora Karolinska sjukhuset befunnits locka endast 1 sökande , vilken för övrigt sedan länge befinner sig i U .
  • Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång .
  • De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast i den mån de har lämnats in 1 . före ansökningstidens utgång , eller 2 . efter denna tids utgång på anmodan av Post- och telestyrelsen .


Ordanalys

  • Ansökningstidens med betydelsen ansökning med innebörden (skriftlig) begäran. Ansökningstidens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ansökning är t.ex Ansökningen, Ansökningar.

Obestämd form Ansökningar
Bestämd form Ansökningen
Bestämd form, plural

Ansökningstidens består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.