Ansökningshandlingarna

Så här används ordet Ansökningshandlingarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • När indrivning begärs enligt särskilda bestämmelser , anses ansökan gjord när ansökningshandlingarna har kommit in till Kronofogdemyndigheten .
  • Denna ska också svara för att ansökningshandlingarna i nödvändig utsträckning finns på svenska och finska .
  • 18 § Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna 1 . ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 § , samt 2 . de tekniska handlingar som , utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 § , krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked .


Ordanalys

Ansökningshandlingarna består av 22 bokstäver, varav sju vokaler och 15 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.