Ansökningar

Så här används ordet Ansökningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Däremot avslog k. m:t under året ansökningar om koncession på järnvägar Sunne-Höljes , Åsbyholm-Ekshärad-Slättne , Åsbyholm-Vägsjöfors-Slättne och Skurusundet-Älgöfjärden .
  • För perioden januari-oktober 1948 beviljades blott 44 770 ansökningar om byggnadstillstånd med en sammanlagd byggnadskostnad av 1 430 milj. kr .
  • M:t anmäla , dels att inga ansökningar inkommit till de nyinrättade åklagarbefattningarna ( de hade av juristförbundet blockadförklarats ) , dels att så gott som samtliga icke- ordinarie rättsbildade befattningshavare vid magistraten och rådhusrätten sagt upp shia befattningar till den 1 februari .


Ordanalys

  • Ansökningar med betydelsen ansökan med innebörden (skriftlig) begäran. Ansökningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ansökan är t.ex Ansökan, Ansökningar.
  • Ansökningar med betydelsen ansökning med innebörden (skriftlig) begäran. Ansökningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ansökning är t.ex Ansökningen, Ansökningar.
  • Ansökningar med betydelsen plats|ansökan med innebörden skriftlig ansökan till arbetsgivare om arbete. Ansökningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på plats|ansökan är t.ex Platsansökan, Platsansökningar.

Obestämd form Ansökningar
Bestämd form Ansökan
Bestämd form, plural

Ansökningar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.