Anordningens

Så här används ordet Anordningens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Anvisningar för anordningens montering , installation , användning och skötsel samt övriga uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall ( produktinformation ) ska medfölja vid avlämnandet genom tydlig märkning , i form av handlingar eller på annat sätt .
  • Om en anordning förklaras förverkad , får även anordningens innehåll och förpackning förklaras förverkade .
  • 5 § Om gravrättsinnehavaren inte följer ett vitesföreläggande enligt 4 § , får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för anordningens borttagande .


Ordanalys

  • Anordningens med betydelsen anordning med innebörden arrangemang; apparat. Anordningens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anordning är t.ex Anordningen, Anordningar.

Obestämd form Anordningar
Bestämd form Anordningen
Bestämd form, plural

Anordningens består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.