Anordningen

Så här används ordet Anordningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ljuset i människans tjänst var namnet på en teknisk utställning , som under september månad hölls i Liljevalchs konsthall , vid vilken dels av Föreningen för Ljuskultur demonstrerades de moderna principerna för anordningen av rationell belysning , dels förekom en historisk exposé av ljusets utveckling genom tiderna , anordnad av Tekniska museet och uppvisande ett urval ur museets rika samlingar .
  • För snälltåget innebär anordningen 15 % tidsbesparing eller mera .
  • För uppnående av den större smidighet i systemet , som vore av nöden , föreslogo de sakkunniga i det av dem avgivna betänkandet , att på orter , där den fastställda organisationsplanen visat sig icke på ett tillfredsställande sätt tillgodose lärjungeströmmens verkliga fördelning , en kombinerad d. v. s. på en gång fem- och fyraårig realskollinje skall upprättas efter mönstret av den av riksdagen redan beslutade anordningen vid den kommunala flickskolan .


Ordanalys

  • Anordningen med betydelsen anordning med innebörden arrangemang; apparat. Anordningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anordning är t.ex Anordningen, Anordningar.

Obestämd form Anordningar
Bestämd form Anordningen
Bestämd form, plural

Anordningen består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.