Anordningarna

Så här används ordet Anordningarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I stort sett hade dock den standardiserade bruksvaran varken i det exponerade materialet eller de utställningstekniska anordningarna fått den dominerande betydelse man från början avsett .
  • Samtidigt uttalades dock i ett flertal i riksdagen väckta motioner vissa farhågor för att de föreslagna anordningarna icke skulle mäkta åstadkomma de i utsikt ställda prisförbättringarna .
  • Endast en dag kunde ägnas åt Salt Lake City , Utah , där därvarande handelskammare svarade för anordningarna , och endast en kvart var anslagen åt besöket på mormonernas tempelgrund , där de kungliga mottogos av mormonkyrkans president , mr Heber Grant .


Ordanalys

Anordningarna består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.