Annonseringen

Så här används ordet Annonseringen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 11 § Virtuell annonsering får förekomma i sportevenemang i tv- sändningar och beställ-tv om annonseringen inte 1 . är mer framträdande än den annonsering som normalt förekommer på platsen eller på något annat sätt inverkar störande på möjligheterna att uppfatta programmet , eller 2 . innebär att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks .
  • Myndigheten ska anteckna dagen för annonseringen på den handling som hålls tillgänglig enligt 47 § delgivningslagen ( 2010:1932 ) .
  • I kungörelsen skall , i förekommande fall , anges att annonseringen av kungörelser om ackordsförhandlingen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal tidningar .


Ordanalys

  • Annonseringen med betydelsen annonserar med innebörden meddela el. erbjuda el. söka per annons; tillkännage. Annonseringen tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på annonserar är t.ex Annonserade, Annonserat, Annonsera.

Grundform (Verb) att Annonsera
Nutidannonserar
DåtidAnnonserade
Supinum har/haft Annonserat
Imperativ Annonsera

Annonseringen består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.