Annekterade

Så här används ordet Annekterade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vi veta även att nutidens Tyskland icke är detsamma , som annekterade Sönderjylland , och vi äro övertygade om att de principer , enligt vilka Danmark behandlar minoritetsproblem även skola äga sin motsvarighet på andra sidan gränsen .
  • Den 11 / 10 avslöts ett liknande avtal mellan Sovjet och Litauen , enligt vilket Litauen visserligen återfick det på sin tid av Polen annekterade Vilna och Vilnaområdet men samtidigt gav Sovjet rättighet att på olika platser i landet hålla » starkt begränsade » land och flygstyrkor .
  • I Oslo regerade Quisling alltmera självmedvetet och undertecknade sina många s. k. lagar » under min hand och rikets sigill » , vilket gick väl i stil med att han annekterade Griegs marsch ur Sigurd Jorsalfar som Quislingmarsch .


Ordanalys

  • Annekterade med betydelsen annekterar med innebörden lägga beslag på, införliva. Annekterade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på annekterar är t.ex Annekterade, Annekterat, Annektera.

Grundform (Verb) att Annektera
Nutidannekterar
DåtidAnnekterade
Supinum har/haft Annekterat
Imperativ Annektera

Annekterade består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.