Anmälningspliktiga

Så här används ordet Anmälningspliktiga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Förhållandet mellan antalet fall av de vanliga anmälningspliktiga epidemiska sjukdomarna och fall av gonorré ställdes i klar belysning genom ett påpekande av professor Hellerström i Stockholm .
  • 26 a § I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85 / 337-1 eller 85 / 337-2 ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas .
  • Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga


Ordanalys

Anmälningspliktiga består av 18 bokstäver, varav sex vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.