Anledningar

Så här används ordet Anledningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Idel anledningar till misstankar .
  • Av vissa anledningar kunde dock denna trafik ej genomföras under året .
  • I fråga om lönen hade arbetsgivarna på grund av det starkt försämrade marknadsläget ursprungligen krävt allmän nedsättning men frångingo sedermera detta krav och påyrkade endast beskärning av lönerna vid de fabriker , där lönenivån av olika anledningar kommit att stiga oerhört över genomsnittet .


Ordanalys

  • Anledningar med betydelsen anledning med innebörden skäl, orsak, grund. Anledningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anledning är t.ex Anledningen, Anledningar.

Obestämd form Anledningar
Bestämd form Anledningen
Bestämd form, plural

Anledningar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.