Anläggningsverksamheten

Så här används ordet Anläggningsverksamheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Genom den inskränkta produktionen inom byggnads- och anläggningsverksamheten blev uppskattningsvis 40 000 à 50 000 arbetare överflödiga inom dessa branscher , personal som planenligt skulle överföras till främst exportindustrierna .
  • Den industriella produktionen kunde under 1948 stegras något , medan byggnads- och anläggningsverksamheten tvärtom programenligt inskränktes .
  • Genom förordningen upphävs -- förordningen ( 1980:598 ) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter , m . m . , -- cirkuläret ( 1967:123 ) till samtliga statsmyndigheter om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte , -- ämbetsskrivelsen den 11 oktober 1974 till Byggnadsstyrelsen om riktlinjer för planering vid nybyggnad av kontorslokaler för statlig förvaltning .


Ordanalys

Anläggningsverksamheten består av 23 bokstäver, varav sju vokaler och 16 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.