Anläggningen

Så här används ordet Anläggningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den stor anläggningen vid Rönnskär för tillvaratagande och förädling av kopparmalmen från Boliden togs under året i bruk .
  • Årsavgiften för varje abonnent har satts till 20 kronor , men anläggningen av de långa ledningarna har bekostats av telegrafstyrelsen .
  • Storstationen var dock inte fullt färdig ; vissa detaljer i anläggningen beredde stora svårigheter , och den gamla sändaren togs under sommaren och hösten åter i bruk under längre eller kortare tidsperioder för att möjliggöra utförandet av nödvändiga kompletterings- och ändringsarbeten i Spånga .


Ordanalys

  • Anläggningen med betydelsen anläggning med innebörden byggnad, inrättning. Anläggningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anläggning är t.ex Anläggningen, Anläggningar.
  • Anläggningen med betydelsen stereo med innebörden musikanläggning där ljudet kommer från minst två platser i rummet. Anläggningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på stereo är t.ex Stereon.

Obestämd form Anläggningar
Bestämd form Anläggningen
Bestämd form, plural

Anläggningen består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.