Anläggningarnas

Så här används ordet Anläggningarnas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • järnvägsinfrastruktur : för järnvägstrafik avsedda spår- , signal- och säkerhetsanläggningar , trafikledningsanläggningar , anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd , drift eller brukande ,
  • järnvägsinfrastruktur : spår- , signal- och säkerhetsanläggningar avsedda för järnvägstrafik , trafikledningsanläggningar , anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd , drift eller brukande ,
  • 5 § Brunnar , bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet .


Ordanalys

Anläggningarnas består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.