Anläggningar

Så här används ordet Anläggningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Räckvidden av en dylik sändaranläggning var 150-200 km , så att för hela Tyskland erfordrades 25 sådana anläggningar .
  • Ytterligare en nordisk kongress ägde rum , nämligen det andra nordiska kyltekniska mötet den 29-31 augusti , då deltagare från de fyra nordiska länderna samlades för att dryfta hithörande frågor och besöka olika industriella anläggningar i Stockholm med omnejd .
  • Av de till ett antal av nära 1,000 uppgående gåvorna till museets samlingar må här särskilt nämnas arkitekt Ferdinand Bobergs donation av 100 st. kolteckningar med motiv från gamla svenska bruk och industriella anläggningar .


Ordanalys

  • Anläggningar med betydelsen anläggning med innebörden byggnad, inrättning. Anläggningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anläggning är t.ex Anläggningen, Anläggningar.

Obestämd form Anläggningar
Bestämd form Anläggningen
Bestämd form, plural

Anläggningar består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.