Anläggning

Så här används ordet Anläggning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a . sysselsatt med det tekniska utformandet av en industriell anläggning för framställning av oljor m . m . ur ved .
  • a . planer till inskränkning av importen och ökande av arbetstillgången genom inrättande av ett antal större inhemska företag av statsmonopols karaktär , i första hand en cementfabrik , vartill inhemsk råvara skulle finnas , en kvarn , en anläggning för silloljehärdning och en gödningsämnesfabrik .
  • En ännu större anläggning planerades i nordvästra hörnet av staterna ( Grand Coulee , Washington ) .


Ordanalys

  • Anläggning med betydelsen anläggning med innebörden byggnad, inrättning. Anläggning tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anläggning är t.ex Anläggningen, Anläggningar.
  • Anläggning med betydelsen stereo med innebörden musikanläggning där ljudet kommer från minst två platser i rummet. Anläggning tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på stereo är t.ex Stereon.

Obestämd form Anläggningar
Bestämd form Anläggningen
Bestämd form, plural

Anläggning består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.