Ankarsmedjan

Så här används ordet Ankarsmedjan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Därpå vandrade de båda karlarna igenom de stora anläggningarna : segelsömmareverkstaden och ankarsmedjan , maskin- och snickeriverkstäderna .
  • " Nog är det visst och säkert , att hade icke er Jan varit , så satt icke nu min far på ankarsmedjan . "
  • " Det var för att hälsa på morfar , ser herrn , i ankarsmedjan de kallar " , yttrade den nioåriga talesmannen helt muntert , och , såsom det tyckes , ganska okunnig om både ankarsmedjans ändamål och morfars öde där .


Ordanalys

Ankarsmedjan består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.