Animalieproduktionen

Så här används ordet Animalieproduktionen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det invändes omedelbart , att förklaringen härtill vore att söka i den onormalt rika brödsädsskörden , som missgynnade småbruken , där animalieproduktionen spelar större roll än sädesodlingen .
  • Enligt tidigare riksdagsbeslut åtnjöto vid årets ingång såväl brödsädsodlingen som animalieproduktionen ett ganska omfattande stöd .
  • Statsmakternas stödåtgärder hade emellertid även beträffande animalieproduktionen framkallat överproduktion .


Ordanalys

Animalieproduktionen består av 20 bokstäver, varav tio vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.