Anilinfärgade

Så här används ordet Anilinfärgade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Männen på isflaket och deras röda tält , som alls icke var rött , utan grådaskigt med anilinfärgade ränder , stodo i veckor och månader i det allmänna intressets brännpunkt till den grad , att även betydelselösa detaljer långt efteråt utförligt kommenterades i böcker och tidningar och gåvo anledning till delvis ganska hetsiga meningsutbyten .
  • Hans stora , breda näve med tumgreppet markerat av tre anilinfärgade luffarprickar .


Ordanalys

Anilinfärgade består av tretton bokstäver, varav sex vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.