Anglosaxiska

Så här används ordet Anglosaxiska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det är numer tydligt , att medan Wilson och en stor del av den anglosaxiska opinionen på båda sidorna Atlanten i huvudsak menade allvar , när Wilsons bekanta programpunkter för freden i deras olika variationer gjordes till grundval för fredsvillkoren och de utfästelser , inför vilka Tyskland sträckte vapen , hade dessa programpunkter aldrig tagits på allvar i Frankrike , varken av de ledande eller av den allmänna opinionen .
  • Särskilt de anglosaxiska ländernas insats på detta område framträdde med övertygande styrka .
  • Numera måste också varje objektiv bedömare medge , att när Gustaf Stridsberg bittert klandrade , hur Wilsons idé om Nationernas förbund och i sin tur Versaillestraktaten förfuskades genom de anglosaxiska stormakternas kortsynta egoism , han visade sig vara en mera vidsynt vän av ett fast värn för den internationella rättsordningen än de tanklösa naivister , som funno varje ententens verk verbal- inspirerat av en högre radikal insikt .


Ordanalys

Anglosaxiska består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.