Angelägenheten

Så här används ordet Angelägenheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det genomgående temat i båda dessa auktoritativa anföranden var angelägenheten av att de båda stora näringsgrupperna jordbruk och industri sätta sig in i och söka första varandras problem , att de samarbeta i den nödvändiga rationaliseringsprocessen och därigenom bidraga till att upprätthålla ett sunt och bärkraftigt svenskt jordbruk .
  • Därför skola aldrig de unga själva sysselsätta sig med sitt gifte utan överlåta den angelägenheten åt andra , som se klart och lugnt och ställa allt till det bästa .
  • Men i motsatt händelse inser min herre angelägenheten , att förfoga sig ända in i Paris .


Ordanalys

  • Angelägenheten med betydelsen angelägenhet med innebörden ärende, sak. Angelägenheten tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på angelägenhet är t.ex Angelägenheten, Angelägenheter.

Obestämd form Angelägenheter
Bestämd form Angelägenheten
Bestämd form, plural

Angelägenheten består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.