Anförtrotts

Så här används ordet Anförtrotts i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Då denne vägrade under hänvisning till sin plikt att ej yppa vad som anförtrotts honom under tjänsteutövning , resolverade häradsrätten , att han icke kunde anses fritagen från att avgiva vittnesmål , varefter hovrätten , hos vilken prästen anfört besvär , stadfäste utslaget och förklarade , att talan mot dess beslut ej finge fullföljas .
  • Poincaré rekonstruerade nu med beundransvärd raskhet sin ministär utan radikaler men med bibehållandet av det program de avgångna kort förut gillat , Därmed undgick han skickligt att bli » högerns fånge » , och det radikala partiets moderata flygel harmades över den misslyckade kuppen , vilken endast lett till att radikalerna kommit utanför och att särskilt inrikesministerposten , vilken radikalerna av ålder betraktat som sin fideikomissegendom , nu i stället anförtrotts åt den högern relativt närstående Tardieu .
  • teatern hade huvudrollerna anförtrotts åt Helga Görlin , Jussi Björling och Joel Berglund , och alla tre skilde sig med heder från resp. uppgifter .


Ordanalys

  • Anförtrotts med betydelsen anförtror med innebörden överlämna (i någons vård); med förtroende meddela. Anförtrotts tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på anförtror är t.ex Anförtrodde, Anförtrott, Anförtro.

Grundform (Verb) att Anförtro
Nutidanförtror
DåtidAnförtrodde
Supinum har/haft Anförtrott
Imperativ Anförtro

Anförtrotts består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.