Anföranden

Så här används ordet Anföranden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under de otaliga debatterna om invasion , luftbombningar , anföranden osv .
  • När konungens ord sedan upplästes på slottsplatsen hälsades de med isande tystnad , den programenliga kungssången uteblev , bönderna vägrade att skingra sig enligt polisens order , förrän de mottagit statsministerns besked , hotfulla anföranden höllos av den ene brandtalaren efter den andre , och när Stauning sedermera svarat , att bondetågets krav skulle tas upp till övervägande men att inga bestämda löften kunde ges och allra minst om avgörande inom en av L .
  • I gemenskap uppgjorde de äktfinskt orienterade partierna en fullkomlig tidtabell för den fördröjda debatten , som fördes inför en tom plenisal med hjälp av för frågans ytterligare belysning värdelösa anföranden , vilka till stor del avfattats av ett centralt sekretariat , vilkas längd saknade motstycke - det individuella rekordet sattes av den äktfinske , Lappo-betonade prosten Kares , som talade i 3 timmar och 36 minuter - och , vilka emellanåt kryddades genom att till den enligt äktfinsk mening alltför livligt intresserade skandinaviska opinionens uppbyggelse hållas på svenska .


Ordanalys

  • Anföranden med betydelsen anförande med innebörden tal. Anföranden tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på anförande är t.ex Anförandet, Anföranden, Anförandena.

Obestämd form Anföranden
Bestämd form Anförandet
Bestämd form, pluralAnförandena

Anföranden består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.